Edycja profilu kursanta

Z tego artykułu dowiesz się jak edytować dane kursanta, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail bądź hasło. Home Artykuły w tej sekcji Panel edycji profilu kursanta W celu przejścia do panelu edycji profilu kursanta przejdź z poziomu Panel Administracyjny do narzędzia Moi Klienci. Następnie wybierz Klienci:     Wyświetli się lista wszystkich […]

Podgląd postępów oraz profilu kursanta

Podtytuł jest do wpisania ręcznie. Home Artykuły w tej sekcji Sprawdzenie postępów kursanta W celu sprawdzenia postępu kursanta w lekcjach przejdź z poziomu Panel Administracyjny do narzędzia Moi Klienci. Następnie wybierz Klienci:   Wyświetli się na ekranie lista wszystkich Twoich kursantów zarejestrowanych na Twojej platformie. Znajdź kursanta, u którego chcesz sprawdzić postęp w lekcjach i wybierz […]

Historia logowań kursanta

Z tego artykułu dowiesz się gdzie sprawdzić informację na temat ostatniego logowania się kursanta. Home Artykuły w tej sekcji Sprawdzenie ostatniego logowania W celu sprawdzenia czasu ostatniego logowania danego kursanta przejdź z poziomu Panel Administracyjny do narzędzia Moi Klienci. Następnie wybierz Klienci:   Wyświetli się na ekranie lista wszystkich Twoich kursantów zarejestrowanych na Twojej platformie. […]

Dostępy kursantów do szkoleń

Z tego artykułu dowiesz się gdzie i jak sprawdzić dostęp kursantów do szkoleń i kursów. Znajdziesz też informacje o dodawaniu dostępów ręcznie do szkoleń,kursów oraz abonamentów. Home Artykuły w tej sekcji Dostęp do kursów i szkoleń W celu sprawdzenia do którego szkolenia ma dostęp dany użytkownik przejdź z poziomu Panel Administracyjny do narzędzia Moi Klienci. […]

Sprawdź przed startem

Z tego artykułu dowiesz się krok po kroku, sprawdzić wszystko przed rozpoczęciem sprzedaży swojego kursu. Home Artykuły w tej sekcji Przygotuj się do testu platformy Aby prawidłowo sprawdzić czy wszystko działa prawidłowo będzie Ci potrzebne kilka rzeczy:   Dodatkowe konto e-mail – to na nie będziesz dokonywać zakupu swojej platformy w ramach testów. Dane do faktury – […]

Tworzenie i zarządzanie certyfikatami/dyplomami

Z tego artykułu dowiesz się gdzie i jak tworzyć, edytować, duplikować oraz usuwać certyfikaty/dyplomy. Oraz jak podłączyć je do szkolenia. Home Artykuły w tej sekcji Dodawanie nowego certyfikatu / dyplomu W celu dodania nowego certyfikatu/dyplomu przejdź z poziomu Panel Administracyjny do narzędzia Moje Produkty. Następnie wybierz Certyfikaty/Dyplomy:   Wyświetli się pole zarządzania dyplomami:    W celu […]

Zarządzanie abonamentami

Z tego artykułu dowiesz się gdzie i jak tworzyć, edytować, duplikować oraz usuwać abonamenty. Dzięki nim możesz połączyć swoje szkolenia w pakiety, łatwiej zweryfikować i kontrolować sprzedaż. Home Artykuły w tej sekcji Dodawanie nowego abonamentu W celu dodania nowego abonamentu przejdź z poziomu Panel Administracyjny do narzędzia Moje Produkty. Następnie wybierz Abonamenty (pakiety):   Wyświetli […]

Zarządzanie plikami

Z tego artykułu dowiesz się gdzie dodać materiały dodatkowe w postaci prezentacji, plików mp3 oraz jak je usunąć i nimi zarządzać. Home Artykuły w tej sekcji Dodawanie dodatkowych materiałów (opcja pierwsza) W celu dodania materiałów dodatkowych do szkolenia przejdź z poziomu Panel Administracyjny do narzędzia Moje Produkty. Następnie wybierz Szkolenia / Kursy:   Następnie wybierz […]

Materiały dodatkowe do lekcji

Z tego artykułu dowiesz się gdzie dodać materiały dodatkowe w postaci prezentacji, plików mp3 oraz jak je usunąć i nimi zarządzać. Home Artykuły w tej sekcji Dodawanie dodatkowych materiałów (opcja pierwsza) W celu dodania materiałów dodatkowych do szkolenia przejdź z poziomu Panel Administracyjny do narzędzia Moje Produkty. Następnie wybierz Szkolenia / Kursy:     Następnie […]